geologo

mapa Witamy na stronie Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie

Wydział mieści się przy ulicy Armii Krajowej 9,  obsługa interesantów w dni robocze, w godz. 800 do 1230,  kasa czynna w godz. 800 do 1330

O G Ł O S Z E N I A

» PIĘKNO  PONIDZIA «   wystawa niezwykłych fotografii Piotra Walerona  (w korytarzach Wydziału Geodezji)

POWIAT  JĘDRZEJOWSKI

125.623 ha powierzchni

3 miasta i 9 gmin wiejskich

230 obrębów

157 tys. działek ewid.

e-Świętokrzyskie

informacja przestrzenna

Ewidencja Gruntów, Budynków i Lokali w części opisowej prowadzona jest w systemie informatycznym EwOpis, zaś w części graficznej w systemie EwMapa (PUWG „2000”). Cały teren powiatu jest pokryty mapą wektorową z pomiarów bezpośrednich i/lub z wektoryzacji rastra mapy ewidencyjnej.

FormularzeDostęp do ogromnego zasobu systemu informacji przestrzennych naszego powiatu...

FormularzeGotowe formularze ułatwiające wcześniejsze przygotowanie niezbędnych informacji i wypełnienie dokumentów....

WyszukiwanieWyszukiwanie według dowolnej frazy, aby szybko odnaleźć na stronie potrzebne informacje ...

RA