geoportal  Jędrzejów
Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie -- Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

Pracownicy
kompetencje

obowiązki pracowników,
kontakty telefoniczne i mailowe

Procedury

przebieg typowych spraw,
wymagane dokumenty

Informacja
przestrzenna

Portal Geodety
informacje katastralne

Taksacja
nieruchomości

rejestr transakcji dla
rzeczoznawców majątkowych

lokalizacja
wydziału

ul.  Armii Krajowej   9


w dni robocze   7:30 do 15:30
kasa czynna      8:00 do 13:30

inne
informacje

ogłoszenia        statystyka EGiB
wykonawcy robót geodezyjnych

Dokumenty
do pobrania

wzory wniosków, zgłoszeń,
załączników i licencji

© 2013-2018
Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie      {:Krzysiek Maziarz
12:00:00