geoportal  Jędrzejów
Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie -- Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
Informacje udostępnione w Systemie Informacji Przestrzennej Powiatu Jędrzejowskiego stanowią dostęp do usług przeglądania i wyszukiwania, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy z dnia 4 marca 2010r. o Infrastrukturze Informacji Przestrzennej. Dane prezentowane w tym systemie oraz generowane z niego wydruki maja charakter poglądowy i nie mogą być traktowane jako oficjalny dokument, nie mogą również stanowić podstawy czynności administracyjnych, urzędowych i roszczeń względem właściciela systemu lub innych podmiotów. Przed użyciem danych pochodzących z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego prezentowanych w niniejszych systemach należy nabyć licencję na ich wykorzystanie, zgodnie z wymogami ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne. Wykorzystanie danych bez wymaganej licencji lub niezgodnie z warunkami licencji, podlega karze finansowej (art. 48a Ustawy z dnia 17 maja 1989r., Dz.U. 2015.520 t.j. z późn. zm.). Wykorzystanie danych w celach naukowych lub prywatnych jest możliwe w zakresie dozwolonym ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006r. Nr 90 poz. 631 z późn. zm.).

pobierz fomularz wniosku na założenie konta w Portalu PODGiK Jędrzejów

Portal   PODGiK   Jędrzejów

WMS    http://jedrzejow.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php

e-Świętokrzyskie
© 2013-2017
Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie      {:Krzysiek Maziarz
12:00:00