geoportal  Jędrzejów
Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie -- Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

Rejestr  Cen  i  Wartości  Nieruchomości  -  RCiWN

Realizacja zamówień na transakcje w serwisie internetowym RCiWN jest możliwa tylko po uprzednim złożeniu wniosku i założeniu konta.

Osoby uprawnione uzyskują w ten sposób możliwość samodzielnego wyboru transakcji według własnych kryteriów. Przed ostatecznym dokonaniem zakupu możliwe jest przeglądanie, dodawanie lub usuwanie transakcji z koszyka. Do gotowego zamówienia automatycznie generowane są wnioski P+P4 oraz dokument obliczenia opłaty i licencja. Zakupione transakcje są udostępniane po opłaceniu należności.

pobierz fomularz wniosku na założenie konta w Portalu PODGiK Jędrzejów

W przypadku nie wykorzystywania wyżej opisanej formy zamawiania transakcji jedyną możliwością dostępu do danych RCiWN pozostaje przeglądanie aktów notarialnych w siedzibie Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie.


Podstawa prawna: Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne; Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków; Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 6 listopada 2015r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków

kalkulator wartości transakcji*

Wypełnij pole  [liczba transakcji]  i naciśnij przycisk  [oblicz  ⇒]

wartość
*Minimalna opłata za udostępnienie zbiorów danych w postaci elektronicznej wynosi 30zł. Powyższa kalkulacja nie uwzględnia dodatkowych elementów zamówienia, takich jak koszty nośników, koszty przesyłki itp. Odpłatność za udostępnienie transakcji innym grupom odbiorców określa ustawa „Prawo geodezyjne i kartograficzne”.
© 2013-2018
Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie      {:Krzysiek Maziarz
12:00:00